برچسب - صنعت ریلی

معرفی ۴ هزار قطعه ناوگان داخل در نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی

به گزارش خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی سعید رسولی مدیرهامل راه آهن ج.ا.ا در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی از ۱۱ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط آهن اصلی با خطوط فرعی و مانوری به ۱۴ هزار کیلومتر خبر داد. شبکه مویرگی ریلی کامل نیست وی اضافه کرد: ۲۶ هزار دستگاه انواع واگن باری در کشور موجود است و ۱۷ هزار دستگاه واگن مسافری و ۹۰۰ دستگاه لوکوموتیو در ناوگان داریم. رسولی با بیان این نکته [...]

بیشتر بخوانید

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حرکت قطارها نشانه عبور از تحریم هاست

به گزارش خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن در ایستگاه راه‌آهن تهران برگزار شد. مشارکت وزارت دفاع در جهاد راه آهن امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: راه جهاد خودکفایی از سوی وزارت راه و راه‌آهن انتخاب شده است و خدا را شاکریم در این جهاد ما نیز مشارکت داریم. امیر [...]

بیشتر بخوانید