تماس با ما

برای برقراری تماس با انجمن شما میتوانید با تلفن های زیر تماس گرفته و یا به آدرس پست الکترونیکی ما پیامی ارسال کنید و یا از فرم تماس زیر استفاده کنید.

فرم تماس

تماس با ما

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”آدرس انجمن : تهران – خیابان توحید – خیابان غلامرضا طوسی – پلاک ۶۳ – واحد ۱۹” pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”کد پستی : 188-14195″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-flickr” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”صندوق پستی : ۱۴۱۹۷۸۳۳۱۱” pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”تلفن : ۶۶۵۶۵۶۱۵ و 66565616″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-print” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”فکس : ۶۶۵۹۴۷۴۷” pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”پست الکترونیک : info@rtcguild.com” pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-paper-plane send” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”کانال تلگرام انجمن : rtcguild@” pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-instagram” icon_size=”20″ icon_color=”#f0c030″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#2e3080″ title=”اینستاگرام انجمن : rtcguild” pos=”left”][/bsf-info-box]

آدرس انجمن