آخرین اخبار شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

تداوم رابطه مخدوش راه‌ آهن با بخش خصوصی حمل‌ و نقل ریلی

جلسه شورای سیاست گذاری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، روز شنبه 21 آبان ماه 1401 با حضور دبیر، مشاور هیئت مدیره و برخی رؤسای کارگروه های انجمن برگزار شد. به گزارش تین نیوز، در این جلسه نخست به بحث درباره قطع طولانی مدت سیستم صدور بارنامه برخی از شرکت ها به بهانه بدهی به شرکت راه آهن ج.ا.ا. پرداخته شد. در این میان شرکت هایی هستند که در مقابل بدهی خود، از شرکت راه آهن طلب دارند. این [...]

بیشتر بخوانید

جلسه شورای سیاست گذاری شرکت های حمل ونقل ریلی

اولین جلسه شورای سیاست گذاری شرکت های حمل و نقل ریلی در سال ۹۸ روز یکشنبه مورخ ۲۴ آذر با ریاست آقای تقی زاده در محل انجمن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی، در ابتدا ایشان نظرات هر یک از اعضا را در خصوص موضوعات و روند برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری شرکت های حمل و نقل ریلی جویا شدند و اعضاء شورا عناوین پیشنهادی خود را مطرح نمودند برخی از عناوین مهم [...]

بیشتر بخوانید

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری انجمن به بررسی پیش نویس آئین نامه تعرفه دسترسی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی در بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی که در مورخ 6 دیماه 1396 در محل دفتر انجمن و با حضور مدیرکل و کارشناس دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، معاون مدیرکل و کارشناسان دفتر بازرگانی و بازاریابی راه آهن، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی انجمن برگزار [...]

بیشتر بخوانید

بررسی آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی توسط شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

به دنبال ارسال آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی از سوی راه ­آهن به انجمن، موضوع بررسی آئین نامه مذکور همزمان در کارگروه­های تخصصی انجمن و شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در حال انجام می­باشد. به همراه آئین نامه مذکور سه دستورالعمل نیز برای اظهارنظر انجمن ارسال گردیده است. اولین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی پیرامون این موضوع در مورخ 1396/07/19 در محل دفتر انجمن برگزار گردید و بندهایی از آئین­ نامه مذکور مورد [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/06/12 ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سیر و حرکت, ایمنی و ساختار و تشکیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع گزارش چالش های بخش ریلی که از طریق اخذ نظرات شرکت های ریلی گروه بندی شده بود بطور کامل توسط شورای سیاستگذاری بررسی و نهایی گردید. در ادامه مقرر گردید گزارش [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/05/29 پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و تسهیلات مالی و بهره وری حمل و نقل ریلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هر یک از اعضاء برای اصلاح یا حذف برخی از بندهای قبلی و همچنین افزودن مطالب و بندهای جدید، پیشنهادهایی را مطرح نمودند که پس از تائید شدن آنها [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در مورخ 1396/05/15 چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، موضوعات حوزه های تعرفه، لکوموتیو و آئین نامه ها و دستورالعمل ها مورد بررسی و بحث و گفتگوی اعضاء شورا قرار گرفت. در این جلسه آقایان بابایی دبیر انجمن و رئیس شورای سیاستگذاری، سید منصور محمودی دبیر شورا، قطبی رئیس کارگروههای  تخصصی سیر و [...]

بیشتر بخوانید