آخرین اخبار کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان

جلسه‌ی کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان درخصوص موضوع تعرفه تعمیرات واگن‌های مسافری

جلسه‌ی بررسی موضوع مذکور  روز یک‌شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰ با حضور اعضاء محترم کارگروه امور مسافری در محل انجمن برگزار گردید. در این جلسه نرخ‌های هزینه‌ای فهرست بهاء تعمیرات جاری و ویژه در ناحیه خراسان و همچنین موضوع تعمیرات سالیانه (سنگین، نیمه سنگین و سبک) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان شرکت‌های مالک نظرات خود را در مورد مسائل جاری اعلام نمو‌دند. ‌ درنهایت مقرر گردید نسبت به تشکیل جلسه با شرکت‌های پیمانکار تعمیراتی اقدام شود و دلایل و توجیهات افزایش نرخ‌های [...]

بیشتر بخوانید