گزارش های آماری

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های سالیانه و 3 ماهه چهارم سال 1401 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. امید است با افزایش دقت و جامعیت تصمیمات مدیران بر مبنای آمار و اطلاعات به‌روز، [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در نه ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های 9 ماهه اول و 3 ماهه سوم سال 1401 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. امید است با افزایش دقت و جامعیت تصمیمات مدیران بر مبنای آمار و [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در شش ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری می‌کند. امید است با [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سه ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری می‌کند. امید است با [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته کوشید تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد حمل و نقل ریلی در سه ماهه سوم 1400 (فصل پریشانی)

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های 9 ماهه اول و 3 ماهه سوم سال 1400 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. برای دانلود این گزارش کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

وضعیت راه‌آهن تحویل شده به دولت سیزدهم

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های 3 ماهه از ابتدای سال 1398 تا مهر ماه سال 1400 مورد بررسی قرار می‌دهد. برای دانلود این گزارش کلیک کنید.

بیشتر بخوانید