کنفرانس های داخلی

UIC Next Station

هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation ۲۰۱۹) توسط اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) – راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰-۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می شود.محورهای این کنفرانس:مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه پایداری و بهره وری انرژیجابجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط خدمات و بازرگانی تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرهاطراحی ایستگاه ایمنی و امنیت فناوری هوشمند  برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمائید.

بیشتر بخوانید