کارگروه ها

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری انجمن به بررسی پیش نویس آئین نامه تعرفه دسترسی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی در بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی که در مورخ 6 دیماه 1396 در محل دفتر انجمن و با حضور مدیرکل و کارشناس دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، معاون مدیرکل و کارشناسان دفتر بازرگانی و بازاریابی راه آهن، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی انجمن برگزار [...]

بیشتر بخوانید

بررسی آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی توسط شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

به دنبال ارسال آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی از سوی راه ­آهن به انجمن، موضوع بررسی آئین نامه مذکور همزمان در کارگروه­های تخصصی انجمن و شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در حال انجام می­باشد. به همراه آئین نامه مذکور سه دستورالعمل نیز برای اظهارنظر انجمن ارسال گردیده است. اولین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی پیرامون این موضوع در مورخ 1396/07/19 در محل دفتر انجمن برگزار گردید و بندهایی از آئین­ نامه مذکور مورد [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/06/12 ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سیر و حرکت, ایمنی و ساختار و تشکیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع گزارش چالش های بخش ریلی که از طریق اخذ نظرات شرکت های ریلی گروه بندی شده بود بطور کامل توسط شورای سیاستگذاری بررسی و نهایی گردید. در ادامه مقرر گردید گزارش [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/05/29 پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و تسهیلات مالی و بهره وری حمل و نقل ریلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هر یک از اعضاء برای اصلاح یا حذف برخی از بندهای قبلی و همچنین افزودن مطالب و بندهای جدید، پیشنهادهایی را مطرح نمودند که پس از تائید شدن آنها [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری جلسه مشترک قائم مقام راه آهن با مدیران عامل شرکت های مخزندار

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته جلسه هماهنگی و مشورتی قائم مقام شرکت راه آهن با مدیران عامل شرکت های مالک واگن های مخزندار در مورخ 28/05/96 در محل دفتر قائم مقام راه آهن و با حضور معاون بهره برداری و سیر و حرکت, مدیرکل بازرگانی و بازاریابی, دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی, رئیس کارگروه مخزنداران و مدیران عامل شرکت های مالک مخزندار برگزار گردید. در [...]

بیشتر بخوانید

روند کاهشی حمل ریلی سوخت، شرکت ها در مرز بحران

جلسه کارگروه واگنهای مخزن دار در مورخ 1396/05/22 در محل دفتر انجمن و با حضور دبیر انجمن، رئیس کارگروه و مدیران عامل شرکتهای مالک واگن های مخزن دار تشکیل گردید. در این جلسه در کنار طرح موضوعات مختلف، در خصوص بکارگیری یک شرکت که به نمایندگی از تمامی شرکت ها در مبادی بارگیری و تخلیه وظائف و مسئولیت های مربوطه را برعهده گیرد توافق اصولی بین شرکت ها بعمل آمد و کمیته ای نیز جهت تنظیم شرح خدمات قرارداد [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در مورخ 1396/05/15 چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، موضوعات حوزه های تعرفه، لکوموتیو و آئین نامه ها و دستورالعمل ها مورد بررسی و بحث و گفتگوی اعضاء شورا قرار گرفت. در این جلسه آقایان بابایی دبیر انجمن و رئیس شورای سیاستگذاری، سید منصور محمودی دبیر شورا، قطبی رئیس کارگروههای  تخصصی سیر و [...]

بیشتر بخوانید