انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

روند کاهشی حمل ریلی سوخت، شرکت ها در مرز بحران

خانه » کارگروه ها » آخرین اخبار کارگروه واگنهای مخزن دار » روند کاهشی حمل ریلی سوخت، شرکت ها در مرز بحران

جلسه کارگروه واگنهای مخزن دار در مورخ 1396/05/22 در محل دفتر انجمن و با حضور دبیر انجمن، رئیس کارگروه و مدیران عامل شرکتهای مالک واگن های مخزن دار تشکیل گردید. در این جلسه در کنار طرح موضوعات مختلف، در خصوص بکارگیری یک شرکت که به نمایندگی از تمامی شرکت ها در مبادی بارگیری و تخلیه وظائف و مسئولیت های مربوطه را برعهده گیرد توافق اصولی بین شرکت ها بعمل آمد و کمیته ای نیز جهت تنظیم شرح خدمات قرارداد مذکور تشکیل گردید.

در ادامه گزارشی از عملکرد حمل ریلی سوخت در چهار ماهه اول سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 95 توسط رئیس کارگروه ارائه گردید. بر همین اساس در طول دوره چهارماهه اول سال 1396 از نظر تعداد واگن بارگیری شده به میزان 26 درصد کاهش، از نظر تناژ بار (سوخت) حمل شده به میزان 26 درصد کاهش و از نظر تن کیلومتر بار حمل شده به میزان 31 درصد کاهش نسبت به سال 1395 مشاهده می شود . همین شاخص ها برای تیرماه 1396 به ترتیب 37،37 و 38 درصد کاهش نشان می دهد که حاکی از بحرانی تر شدن حمل مواد سوختی در ماه گذشته می باشد.

به نظر می رسد علی رغم تعرفه مناسب بخش ریلی در مقایسه با جاده، لیکن به دلیل برخی تغییر سیاست ها در بدنه مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روند کاهشی حمل مواد سوختی از طریق ریل در ماه های اخیر تسریع گردیده است. در این خصوص لازم است مدیریت عالی شرکت راه آهن که بالغ بر 70 درصد درآمد نیز متعلق به اوست بطور جدی به موضوع ورود کرده و از ادامه این روند جلوگیری نماید. انجمن قبلاً آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه مشترک شرکت های مخزن دار با مدیریت شرکت راه آهن اعلام نموده است و انتظار دارد به دلیل اهمیت موضوع با سرعت عمل بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

لینک کوتاه :https://rtcguild.ir/sessionnews0001/ ‎

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط

برگزاری جلسه مشترک قائم مقام راه آهن با مدیران عامل شرکت های مخزندار

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته جلسه هماهنگی و مشورتی قائم Read more

روند کاهشی حمل ریلی سوخت، شرکت ها در مرز بحران

جلسه کارگروه واگنهای مخزن دار در مورخ 1396/05/22 در محل دفتر انجمن و با حضور دبیر انجمن، رئیس کارگروه و Read more