پیشنهاد تشکیل کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری

بازگشت به نوشته‌ها

پیشنهاد تشکیل کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل‌ ریلی و خدمات وابسته مطرح کرد

◄ پیشنهاد تشکیل کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری

دبیر «انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته» با بیان اینکه ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری منوط به تغییر نگاه و اتخاذ سازوکارهای متفاوت از سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و منطبق بر حرکتی نظام‌مند و برنامه‌محور است، پیشنهاد تشکیل «کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل‌ ریلی کانتینری» را به شرکت راه‌آهن داد.

دبیر «انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی وخدمات وابسته» با بیان اینکه ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری منوط به تغییرنگاه واتخاذ سازوکارهای متفاوت از سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و منطبق برحرکتی نظام‌مند و برنامه‌محور است، پیشنهاد تشکیل «کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل‌ ریلی کانتینری» را به شرکت راه‌آهن داد.

download (1)

مجید بابائی ابتدا به توضیح آماری حمل ریلی کانتینری در ایران و مقیاس جهانی  پرداخت و گفت: به گزارش «آنکتاد» در سال‌های 2008 تا 2014 حمل‌ونقل کانتینری در بنادر دنیا 33 درصد رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ظرف این مدت در ایران 1.6 برابر افزایش داشته است. خوشبختانه ظرفیت کانتینری بنادرایران نیز در حال رشد است به‌طوری‌که در سال 1394 بالغ بر 5 میلیون TEU بوده است و درهمان سال میزان عملکرد تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور به 2.1 میلیون TEU  رسید.

وی اضافه کرد: روند حمل‌و‌نقل ملی و بین‌المللی  با سرعت به سمت گسترش حمل‌ریلی‌ کانتینری است اما با وجود تاکید بر گسترش حمل‌ونقل‌ریلی در ایران، حمل‌ ریلی کانتنینری به دلیل ویژگی‌های خود نتوانسته است سهم مناسبی را در حمل‌ونقل از بنادر کسب کند. بطوری‌که در سال 95 فقط 3 درصد از مجموع حمل‌ونقل ریلی از طریق کانتینر بوده و تنها حدود 4 درصد از حمل ونقل کانتینر کشور به صورت ریلی انجام شده‌است.

دبیر «انجمن صنفی شرکت‌های‌حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته» پیچیدگی‌ها و دلایل ناکامی حمل‌ونقل ریلی‌ کانتینری را به شرح ذیل برشمرد:

1-  تعدد افراد ذینفع و دست‌اندرکاران در حمل‌ونقل کانتینری.

2- حساسیت‌های بین‌المللی در خصوص رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط.

3- فرآیند پیچیده اداری و عملیاتی جابجایی کانتینر به دلیل تبادلات گسترده تر بین افراد ذینفع.

4- محدودیت‌های سرویس‌دهندگان و پیچیدگی تنظیم همزمان ظرفیت بنادر با ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی.

5- حمل‌و‌نقل کانتینری نیازمند زمانبندی دقیق و بلندمدت حرکت قطارها است.

6- حمل‌و‌نقل کانتینری بخشی از حمل‌ونقل ترکیبی است که در بخش ریلی با این شیوه مشکلات زیادی داریم.

7- حساسیت شدید بازار نسبت به تغییرات قیمت و سرعت بالای تغییرات منطبق با معیارهای بین‌المللی.

مجید بابائی ادامه داد: باتوجه به موارد ذکر شده، ایجاد تحول درحمل‌و‌نقل کانتینری و تحقق 30 درصدی آن تا پایان برنامه ششم با سازوکارهای سنتی و فعلی امکان‌پذیر و عملی نخواهد‌بود. ازاین‌رو به شرکت راه‌آهن پیشنهاد شد، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه اصلی ساماندهی و ارتقای سهم حمل ریلی کانتینری» با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات حمل‌ونقل ریلی کانتینری به مدت برنامه ششم توسعه با عضویت نمایندگان ذینفع از بخش‌های خصوصی و دولتی در شرکت راه‌آهن ج.ا.ا تشکیل شود. وظیفه اصلی این کارگروه  از جنس حاکمیت بر موضوع  حمل‌ ریلی کانتینری کشور (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) است و بخش دیگر امور که جنس عملیاتی دارد از طریق کمیته‌های فرعی در دفتر بازرگانی وبازاریابی راه‌آهن و انجمن صنفی شرکت‌های‌حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به انجام برسد.

 از سویی به دلیل اهمیت و پیچیدگی‌های موضوع پیشنهاد شد مدیریت این کارگروه حداقل در سطح قائم مقام راه‌آهن تعیین شود تا با تمامی اختیارات و پشتوانه‌های سازمانی، حقوقی، مالی وفنی به شکلی منسجم و برنامه‌محورو مستمر بتوانیم در یک دوره پنج ساله به نتایج ارزشمندی برسیم.

 دبیر«انجمن صنفی شرکت‌های ‌حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته» در پایان با ملی توصیف کردن طرح افزایش سهم ریل از جابجایی کانتینر، آمادگی کامل انجمن و شرکت های خصوصی حمل ونقل ریلی را در مشارکت همه جانبه با شرکت راه آهن اعلام کرد.

لینک کوتاه :https://rtcguild.ir/pishnahdworkgroup0004/ ‎

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها