در ارزیابی توسط اتاق بازرگانی ایران، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در سطح دوم سطوح چهارگانه قرار گرفت

بازگشت به نوشته‌ها

در ارزیابی توسط اتاق بازرگانی ایران، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در سطح دوم سطوح چهارگانه قرار گرفت

ارزیابی عملکرد تشکل های اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته, نتایج ارزیابی عملکردی انجمن از سوی اتاق بازرگانی ایران اعلام گردید. بر اساس ارزیابی صورت گرفته که از مردادماه سال 96 آغاز گردیده است و طی چند مرحله از جمله ارسال اظهارنامه الکترونیکی, ارسال مدارک و مستندات و مصاحبه حضوری با دبیران تشکل های اقتصادی به انجام رسیده است, تشکل های عضو اتاق ایران با پنج معیار اصلی حکمرانی، عضویت، خدمات، تأثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری که هر یک از این معیارها نیز از طریق تعدادی زیرمعیار پشتیبانی شده اند, مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
بر اساس این چارچوب تنظیمی از سوی اتاق ایران، یک انجمن کسب و کار (عضو محور) باید به گونه ای عمل کند که علاوه بر اینکه (به منظور تأمین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی) خدمات ویژه ای به اعضاء ارائه می کند، بتواند مشوق های قانع کننده ای به نهادهای حاکمیتی (تأکید بر سازمان های دولتی) ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات و سیاستهای کلان دولتی را داشته باشد.

بر اساس مدل ارزیابی صورت گرفته, نهایتا تشکل های اقتصادی عضو اتاق ایران در 4 سطح ارزیابی و طبقه بندی شده اند:

◀ سطح اول: تشکل هایی که “دارای جایگاه مرجعیت دانشی در حوزه ی کاری مربوطه هستند”
◀ سطح دوم: تشکل هایی که “دارای دبیرخانه حرفه ای و برخوردار از فرایندهای سازمانی تعریف شده هستند”
◀ سطح سوم: تشکل هایی که “برخوردار از ساختارهای اولیه و نیازمند بهبود فرایندها هستند”
◀ سطح چهارم: تشکل هایی که “هنوز از الزامات اولیه ی فعالیت تشکلی, برخوردار نیستند”

در جمعبندی نهایی این ارزیابی، علی رغم اینکه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته از تشکل های جوان کشور می باشد لکن با کسب امتیازات مناسب در سطح دوم تشکل ها طبقه بندی شده است که با عنوان “دارای دبیرخانه حرفه ای و برخوردار از فرآیندهای سازمانی تعریف شده” در مدل ارزیابی تعریف گردیده است.

? انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته کسب این موفقیت را به کلیه اعضا و شرکت های حمل و نقل ریلی باری و مسافری تبریک گفته و امید می رود تا در راستای تحقق شش سیاست راهبردی انجمن از جمله “اعتلای جایگاه انجمن نزد مجامع رسمی به منظور مشارکت در فرایند سیاستگذاری بخش ریلی”, انجمن در آینده نقش تعیین کننده ای را در بازار حمل و نقل ریلی, سیاستگذاری ها و تنظیم روابط و تعاملات ذیفنعان بر عهده گیرد.

لینک کوتاه: https://rtcguild.ir/?p=2796&preview=true

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها