۹۰ ميليارد تومان از دولت طلب داريم

بازگشت به نوشته‌ها

۹۰ ميليارد تومان از دولت طلب داريم


ديرعامل رجا با بيان اينكه اين شركت ريلي ۹۰ ميليارد تومان از دولت بابت خدمات و مسيرهاي تكليفي طلب دارد، گفت: در حال حاضر نرخ بليت قطارهاي زندگي، لوكس و ويژه آزاد شده است.

 سيدحسن موسوي‌نژاد امروز در حاشيه چهارمين نمايشگاه بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي از ورود ۳ رام قطار لوكس و يك رام قطار زندگي به ناوگان ريلي رجا در سال جاري خبر داد و افزود: در حال حاضر نرخ بليت‌هاي قطارهاي لوكس و ويژه آزاد است.

وي ادامه داد: شركت حمل‌ونقل ريلي رجا بابت خدمات و مسيرهاي تكليفي ۹۰ ميليارد تومان از دولت طلب دارد.

مديرعامل رجا، بابيان اينكه رجا هنوز زيانده است، گفت: نرخ‌گذاري تكليفي مانع سوددهي مي‌شود، البته با توجه به منابع در اختيار رجا سهم بدهي‌ها ۱۸ درصد دارايي‌هاي رجا است.

وي بيان كرد: ميانگين عمر ناوگان شركت حمل‌ونقل ريلي رجا ۳۲ سال است؛ در بودجه رجا كه امسال به تصويب مجمع رسيد، ۵۰۰ دستگاه واگن نو و ۲۰۰ دستگاه واگن دست‌دوم خريداري خواهد شد كه دراين‌باره مذاكره با توليدكنندگان داخلي آغاز شده است.

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، ادامه داد: تأمين ناوگان فقط از طريق منابع شركت و صاحبان سهام نيست، بلكه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد براي  خريد واگن‌ها منابع از محل صاحبان سهام تأمين مي‌شود و بقيه از محل فاينانس خواهد بود كه اقساط فاينانس از محل درآمد واگن‌ها تأمين خواهد شد.

* برنامه‌ريزي براي خريد ۷۰۰ دستگاه واگن/ اختصاص ۳۵۰ ميليارد  تومان توسط سهامداران در سال اول

موسوي‌نژاد افزود: سال اول حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان از محل سهم ۱۵ درصدي تأمين مي‌شود.

* روابط فيمابين در واگذاري رجا هنوز تعيين تكليف نهايي نشده است

موسوي‌نژاد با بيان اينكه واگذاري رجا بايد با مطالعه و كارشناسي‌ بيشتر انجام مي‌شد، گفت: نحوه واگذاري مشخص نشد و در همين راستا ۳ مصوبه هيأت وزيران براي تكميل واگذاري رجا به بخش خصوصي صادر شد.

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، گفت: واگذاري در سال ۹۱ قطعي و سهام به تأمين اجتماعي واگذار شد اما روابط فيمابين هنوز تعيين تكليف نهايي نشده است.

* تحويل حدود ۶۰ ست ريل بار از ايريكو/ ۹۰ ريل بار هنوز مانده است

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، بيان كرد: از قرارداد ۱۵۰ ستي ريل بار كه در سال ۸۵ با ايريكو منعقد شد تاكنون ۵۸ ست ريل باكس را تحويل گرفته‌ايم و ۴ ست ديگر آماده تحويل است.

وي ادامه داد: توسعه ريلي در كشور در گذشته كند شده بود چون با ارزان بودن نرخ سوخت بخشي از مزيت ريلي فراموش مي‌شود.

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، با تأكيد بر اينكه چالش صنعت ريلي نبود حمايت منابع عمومي از اين سيستم است گفت: البته در بخش نرم‌افزاري شرايط مناسب‌تر بود ضمن اينكه ميزان قطارهاي حومه‌اي در سال‌هاي اخير ۸ برابر شد.

* انطباق منحني حمل‌ونقل بر منحني GDP

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، اظهار داشت: آمار كلي سفر در كشور كاهش داشته است و طبق بررسي ما منحني حمل‌ونقل بر منحني GDP منطبق است كه با توسعه اقتصادي حمل‌ونقل و سفر توسعه مي‌يابد و البته در نبود توسعه اقتصادي، ميزان حمل‌ونقل هم كاهش مي‌يابد.

وي گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ ميزان مسافر جابه‌جا‌شده توسط قطار حدود ۴ درصد كاهش داشته است.

* سير ۱۸ دستگاه ترنست در ناوگان رجا تا تابستان امسال

وي درباره مشكل ترنست‌ها توضيح داد: ترنست‌ها به‌علت تعمير نامناسبي كه در گذشته داشتند مشكلاتي داشتند كه با تجديدنظر در تعمير و نگهداري شرايط آنها مناسب‌تر شد.

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، گفت: در ۲ ماه اخير تأخيرات ترنست‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شد و با تعمير اساسي موتورهاي معيوب ترنست‌ها تا تابستان امسال ۱۸ دستگاه ترنست‌ در سير خواهند بود.

وي گفت: فعلاً از ۲۰ دستگاه ترنست رجا ۱۵ دستگاه در سير است.

موسوي‌نژاد گفت: ترسنت‌هاي ۴ سالنه داراي ۴ موتور و ۶ سالنه داراي ۶ موتور هستند و همه قطارهاي ما در مقصد با موتور كامل حركت مي‌كنند.

* بازسازي ۸۰ دستگاه واگن قطارهاي رجا

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، گفت: ميانگين تأخيرات رجا در سال گذشته ۵۳ دقيقه بود و امسال ميانگين تأخيرات ما تاكنون كم‌تر از ۳۰ دقيقه بوده است.

وي بيان كرد: سال گذشته ۳۲ دستگاه واگن را بازسازي كرديم و امسال ۸۰ دستگاه واگن بازسازي خواهد شد.

موسوي‌نژاد افزود: ۱۱۰۰ دستگاه واگن در ناوگان رجا داريم كه ۹۰ دستگاه آن به دليل سن بالا از ناوگان خارج شد و ۱۰۱۰ دستگاه شامل ۴۲ هزار صندلي موجود داريم.

* ورود ۴ رام قطار لوكس و زندگي به ناوگان رجا  در سال جاري

وي بابيان اينكه رام دوم قطار زندگي امسال راه‌اندازي مي‌شود گفت: حدود ۳ رام قطر لوكس شامل صباي ويژه، سميرغ ويژه و سبز ويژه امسال وارد ناوگان رجا مي‌شود.

* ۹۰ ميليارد تومان از دولت طلب داريم

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، بابيان اينكه آذرماه سال گذشته افزايش قيمتي در نرخ‌هاي بليت قطار اعمال شد، گفت: در اين راستا اختيار كامل هم گرفتيم كه نرخ‌ها را در شرايط خاص كاهش دهيم.

وي افزود: البته در قطارهاي لوكس آزادسازي نرخ‌ها انجام شده است، اما در قطارهاي عمومي‌تر با حمايت دولت و ارائه يارانه نرخ‌ها پايين مي‌ماند.

موسوي‌نژاد گفت: راه‌آهن و دولت هيچ كمك مالي به رجا نداشته است، اما قرار است از محل عمومي منابع دولت براي سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ رقمي بابت مسيرها و نرخ‌هاي تكليفي دريافت كنيم كه انجام نشده است.

وي گفت: ۹۰ ميليارد تومان از دولت طلب داريم؛ البته بدهي رجا هم ۱۸ درصد دارايي‌هاي رجا است.

* پرداخت مطالبات مهمانداران رجا تا فروردين امسال

مديرعامل شركت حمل‌ونقل ريلي رجا، گفت: تا پايان سال ۹۴ حقوق، پاداش و عيدي مهمانداران قطارهاي رجا پرداخت شد و حقوق مهمانداران نيمي از شركت‌ها را نيز در فروردين‌ماه امسال پرداخت كرديم.

وي بابيان اينكه ۹ شركت، راهبري قطارهاي رجا را برعهده دارند، گفت: با اين شركت‌ها توافق شده است كه تا ۳ماه هم اگر از ما پول نگيرند، حقوق مهمانداران را پرداخت كنند.

* تردد ۶۰ رام قطار حومه‌اي رجا در كشور

موسوي‌نژاد بابيان اينكه همه قطارهاي حومه‌اي در كشور متعلق به رجا است، گفت: ۱۵ رام قطار حومه‌اي داريم كه روزانه ۶۰ سير در كشور انجام مي‌دهند.

موسوي‌نژاد بابيان اينكه اين قطارها زيانده هستند و از يارانه دولت استفاده مي‌كنند، گفت: بايد زيان اين قطارها ازسوي دولت پرداخت شود كه ۴ سال است كه پرداخت نشده است.

وي همچنين راه‌اندازي قطار تركيه را منوط به امنيت اين كشور دانست و گفت: فعلاً اطمينان كافي براي راه‌اندازي اين قطارنداريم.

وي همچنين از اجراي پروژه هويت بصري در رجا خبر داد و گفت: پس از ايجاد تغييرات خاص در لگوي رجا تلاش كرديم در همه واگ‌ها، راهروها و رستوران‌هاي قطار شمايي از لگوي رجا وجود داشته باشد كه حتي در بالش‌ها، ملحفه‌ها، صندلي‌ها و پرده‌ها هم اين نماد وجود دارد.

وي بيان كرد: همچنين طي توافق با وزارت ارشاد ۲۰ روزنامه اصلي كشور در قطارهاي رجا توزيع مي‌شود ضمن اينكه با احداث كتابخانه مسافران امكان استفاده از اين ظرفيت را دارند.

منبع : خبرگزاري فارس

 

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها