۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تن تخلیه و ۴ میلیون ۹۶ هزار تن بارگیری راه‌آهن هرمزگان در هفت ماه نخست سال ۹۸

Back to Posts

۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تن تخلیه و ۴ میلیون ۹۶ هزار تن بارگیری راه‌آهن هرمزگان در هفت ماه نخست سال ۹۸

عملکرد راه‌آهن هرمزگان در زمینه تخلیه و بارگیری در هفت ماهه ابتدایی سال جاری

به ترتیب ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن و ۴ میلیون ۹۶ هزار و ۹۷۲ تن بوده است.

به گزارش انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی به نقل از روابط عمومی هرمزگان، محمد رضا چنگانی مدیرکل راه آهن هرمزگان

عملکرد این اداره کل را در بخش باری تشریح کرد و گفت:

 عملکرد هفت ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری، ۴ میلیون ۹۶ هزار و ۹۷۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی

و کالاهای تجاری شامل کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاه‌های گل گهر، معدن گل گهر

و بندر شهید رجایی بارگیری و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال شده است،

وی گفت: در زمینه تخلیه نیز به میزان ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن انواع محمولات و مواد معدنی

در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،

بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

در همین مدت عملکرد راه‌آهن هرمزگان به میزان ۱۱ میلیون و ۶۲۹ هزارو ۲۰۸ تن کالا و محمولات بوده

و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۴ میلیارد ۵۸۵ میلیون و ۴۸۶ هزارو ۸۷۹ تن کیلومتر شده است

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان افزود: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت ۵ میلیون و ۱۹۷ هزارو ۱۹۰ تن کالا بوده

و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۲۴ هزار و ۳۸۷ (TEU) نموده است.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Posts