چالش های حمل و نقل کشور و مصرف انرژی در بخش زمینی(زیربخش های جاده ای و ریلی)

بازگشت به نوشته‌ها

چالش های حمل و نقل کشور و مصرف انرژی در بخش زمینی(زیربخش های جاده ای و ریلی)

پیشگفتار:

یكي از بخش های سرمایه بر هر کشور سيستم حمل ونقل (جاده، ریل و وسایل نقلیه) آن کشور مي باشد که برای جابجایي کالا و مسافر به کار مي رود. این بخش علاوه بر نياز سرمایه ای برای ایجاد زیرساخت های مورد نياز و تجهيزات حمل ونقل، یكي از مصرف کنندﮔان عمده حامل های انرژی (بنزین، نفت ﮔاز، ﮔاز فشرده و برق) است که مقایسه ایران در این بعد با سایر کشورها نشان مي دهد که از شدت انرژی غیرقابل قبولی برخوردار است. (به ﮔزارش با شماره مسلسل 14300مرکز پژوهش های مجلس، با عنوان ابهام در آمارهای شدت انرژی و مقایسه ایران با کشورهای جهان مراجعه فرمایيد). متأسفانه آمارهای موجود در بخش حمل ونقل کشور (حمل کالا، مسافر، تعداد وسایل نقلیه عمومي شاغل در این بخش، مقدار واقعي و هدفمند مصرف سوخت و…) امكان تحلیل دقيق چالش های حمل ونقل کشور را با مشكل روبرو کرده است در حالي که وجود آمار دقيق برای ساماندهي این بخش و به خصوص مدیریت بر حمل بار و جابجایي مسافر و مصرف متناسب سوخت در آن ضرورتي اجتناب ناپذیر است. اذعان مي کنيم که این ﮔزارش کامل نبوده و نيازهای بسيار بيشتری برای تكميل دارد و انتظار دارد ﺻاحب نظران این بخش، مرکز پژوهش ها را یاری نمایند تا در ﮔزارش های بعدی به تكميل آن پرداخته تا بتواند به این بخش پرهزینه و مهم کمک کرده و به سمت منطقي شدن هزینه های مختلف حرکت نماید؛ انشاءا ….

برای دریافت فایل کامل این گزارش  کلیک کنید.

لینک کوتاه: http://bit.ly/2MlpB5o

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها