مصاحبه با جناب آقای منصور محمودی با موضوع کاهش تصدی گری راه آهن

بازگشت به نوشته‌ها

مصاحبه با جناب آقای منصور محمودی با موضوع کاهش تصدی گری راه آهن

منصور محمودی مشاور محترم انجمن و مدیر کل سابق راه‌آهن در گفتگو با خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی عنوان کرد:

تفکیک عمودی و افقی راه آهن های عضو اتحادیه اروپا عمدتاً در راستای سراسری کردن حرکت قطاها درکلیه کشورها، یکپارچه کردن نظام تعرفه و خصوصی سازی در اتحادیه اروپا به طور نسبتاً موفقی به مورد اجرا درآمده است.

راه آهن ایران نیز به منظور جذب سرمایه و خصوصی سازی در ترابری ریلی، با الگو گرفتن از این مدل اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه مواد 30  و 128 قانون برنامه پنج ساله کرده و خصوصی سازی را شروع نمود.

متعاقباً قانون دسترسی آزاد به تصویب رسید و واگن های باری و مسافری به بخش خصوصی فروخته شد. اما برخلاف قوانین و مقررات بالا دستی، موضوع واگذاری لکوموتیوها به مدت 12 سال به عهده فراموشی سپرده شده است. با این وجود چند شرکت خصوصی مجوز خرید تعدادی لکوموتیو را اخذ کرده اند.

مشکل از آنجایی شروع شد که راه آهن با اعمال اقتدار و یک عقبگرد، مدیریت لکوموتیوها و واگن های بخش خصوصی را بر عهده گرفت و به روال قبل از خصوصی سازی اقدام به حمل کالاها نمود. در این حالت بخش خصوصی صرفاً متکفل امور انعقاد قرارداد با صاحبان کالا و تخلیه و بارگیری در بخش باری و فروش بلیط به مسافرین در بخش مسافری شد و بقیه امور را همچنان راه آهن بر عهده گرفت.

تلفیق روال قدیمی با جدید به معنی ناتوانی در راه اندازی قطارهای کامل و برنامه ای و پایین آمدن بازدهی حمل و نقل ریلی در رقابت با جاده ای گردیده است. اینکار موجب بی علاقگی بخش خصوصی برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری شده و به تبع آن سهم راه آهن در حمل زمینی و سطح درآمدهای کل بخش به شدت تنزل یافته است.

در مصاحبه با آقای محمودی راهکار برون رفت از این چالش بزرگ مورد بحث قرار گرفته که در شماره بعدی <نشریه ندای حمل ونقل ریلی> به تفصیل مطرح می گردد.

لینک کوتاه: http://bit.ly/35yVlvt

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها