لزوم همکاری همه جانبه شرکت رجابرای ساماندهی اراضی خط آهن تونلی تهران – تبریز

بازگشت به نوشته‌ها

لزوم همکاری همه جانبه شرکت رجابرای ساماندهی اراضی خط آهن تونلی تهران – تبریز

شهردارمنطقه18گفت:احداث بزرگراه76متری شهیدبروجردی بعنوان یک پروژه ملی دراولویت برنامه های مدیریت شهری پایتخت بوده وبرای تکمیل آن کمرهمت بسته است.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه18، بهروزمحمدزاده دردهمین نشست شورای معاونین ومدیران منطقه درسالجاری،باتأکیدبراین نکته که این پروژه باوجود7تقاطع غیرهمسطح ویک پل بزرگ برروی بستررودخانه کن می تواندنقش بسزائی درکاهش بارترافیک واتصال این منطقه به سایرنقاط پایتخت وشریانهای ارتباطی مهم داراست ،تأکیدکرد:برای تسریع درروندپیشرفت این پروژه ملی،تملک املاک معارض وآزادسازی آنهابه منطقه واگذارکه پس از تخصیص اعتبارات لازم،انجام ودراختیارمجری آن قرارخواهدگرفت،ناگفته نماندکه تاکنون شاهدانجام اقدامات قابل توجهی دراین بخش بوده ایم واین برنامه هاباجدیت بیشتری دنبال می شود.

وی درادامه باانتقادازبلاتکلیف ماندن پروژه ساماندهی اراضی خط آهن تونلی تهران – تبریزومعضلاتی عدیده ای که برای شهروندان این بخش ازپایتخت بوجود آورده،تصریح کرد:عدم اجرای بموقع این پروژه نیز موجب بروز معضلاتی در زندگی روزمره شهروندان شده واگرشرکت رجااین اراضی رابه مدیریت شهری مناطق17و18واگذار،عملیات ساماندهی آن که همانا توسعه فضای سبز واحداث اماکن موردنیازمحلات خواهدبودراآغازخواهند کرد.

محمدزاده همچنین ازایجادناامنی وآلایندگی های زیست محیطی بعنوان مهمترین معضلات ناشی ازعدم اجرای عملیات ساماندهی این اراضی نام بردکه نیازمندهمکاری متولی آن یعنی شرکت راه آهن است.

شهردارمنطقه18درپایان سخنان خویش باتأکیدبرلزوم ساماندهی سدمعبرهای صنفی درمعابرودستفروشان دوره گرد،گفت:پس ازساماندهی این مشاغل وتوجیه متصدیان آنها،بایستی فضائی رابرای فعالیت آنهادرنظرگرفت تا معضلاتی که برای شهروندان بوجود آمده نیز رفع گردد.

برپایه این گزارش،قهرمانی معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه نیزدراین نشست به ارائه گزارش مبسوطی راازروندساماندهی سدمعبرهای صنفی،فضاهای شناسائی شده برای ساماندهی این مشاغل ومشارکت در برخورد بامتخلفین درامرساخت وسازبه سمع ونظرحاضرین رسانیدوسپس معاونین مالی واقتصادشهری،فنی وعمران،توسعه منابع انسانی ،حمل ونقل ترافیک و شهردار ناحیه 1منطقه سخنانی راایرادکردند.

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها