دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 41 آبان 1398

این شماره  به موضوعات زیر پرداخته است:

بررسی علل و راهکارهای مشکلات حمل ونقل ریلی پرداخته است و نشستی تخصصی با فعالان شرکت های خصوصی برگزار گردید. همچنین جلساتی با حضور رؤسای کارگروه ها در انجمن برگزار، و ضعیت کارگروه ها و موضوع بازرسی فنی واگن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این شماره گزارشی از ظرفیت های شهرک صنعتی کاوه، استعداد فورواردرها در ایجاد بازارهای جدید و کنترل مسیرهای پر ریسک با دوربین ارائه شده است.

برای اطلاع بیشتر از آن می‌توانید فایل PDF دوماهنامه را از لینک زیر دانلود و مطالعه فرمایید.

دانلود دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 41 (متن کامل)

سرمقاله

تضاد منافع در نظام فکری مدیریت راه اهن

برخورد غیر عقلانی سازمان تامین اجتماعی با شرکت ها

مسئولیت های مالک و راه اهن در تحقق هدف های نظامنامه فنی -اجرایی

سردرگمی شرکت ها؛ نقش راه اهن در بازرسی فنی ناوگان ریلی

چگونگی اعتلای جایگاه انجمن؛حضور نماینده انجمن در هیئت مدیره راه اهن

شهرک صنعتی کاوه؛ برخوردار از زیرساخت های ممتاز و منحصربه فرد

گفت و گو با اقای مجتبی لطفی، رئیس کارگروه لکوموتیو

نشست مدیران راه اهن با هیت مدیره انجمن صنفی

استعداد فورواردرها در ایجاد بازارهای جدید

کنترل مسیرهای پر ریسک ریلی با تکنولوژی های نوین

افت اقبال عمومی در خصوص قطارهای مسافری ریلی

وضعیت اقتصادی حمل ونقل کشور متلاطم است

با نگاه جزیره ای مشکلات کلان حمل نقل حل نمی شود

ساختار حمل ونقل ریلی کشور بیمار است

برنامه استراتژیک بخش حمل ونقل ایران