آگهی مناقصه خرید چرخ منوبلوک

بازگشت به نوشته‌ها

آگهی مناقصه خرید چرخ منوبلوک

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در نظر دارد 528 عدد چرخ منو بلوک (شامل 248 عدد چرخ قطار چینی و 280 عدد چرخ قطار پارسی) را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تامین کنندگان مرتبط در این حوزه دعوت بعمل می‌آورد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/10/04 با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 4/500/000 ریال به حساب جاری شماره 163100014477 بانک سپه شعبه مطهری تهران کد 1506680 به نام شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، درب حوزه 6 راه آهن، شرکت نورالرضا، واحد تدارکات مراجعه فرمایند. ضمنا جهت کسب اطلاعات و جزئیات مربوطه می‌توانید با شماره 7-55125742 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

سایر شرایط:

  • شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
  • به پیشنهادهای مشروط، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها