سایر نشریات

آزاد سازی خدمات مسافری ریلی – مطالعه موردی انگلستان

آزاد سازی خدمات مسافری ریلی (مطالعه موردی – انگلستان) انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته منتشر کرد: ? ترجمه گزارش: Liberalisation of passenger rail services, Dr Andrew Smith, Dec 2016 (Case Study – Britain)   “آزاد سازی خدمات مسافری ریلی, (مطالعه موردی – انگلستان) دکتر اندرو اسمیت (دانشگاه لیدز), دسامبر 2016” ? این گزارش توسط : CENTRE ON REGULATION IN EUROPE ? که نهادی مستقل می باشد تهیه گردیده و عملکرد خصوصی سازی در بخش مسافری کشور انگلستان را از ابتدای شروع اصلاحات در سال 1994 [...]

بیشتر بخوانید