برچسب - گزارش آماری

گزارش عملکرد حمل و نقل ریلی در 9 ماهه سال 1402 و 3 ماهه سوم سال 1402 (کارِنامه‌ی کشش)

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌ 9 ماهه سال 1402 با مدت مشابه 3 سال گذشته و همچنین سه ماهه سوم سال 1402 را با 3 فصل گذشته آن مقایسه می‌کند. امید [...]

بیشتر بخوانید