برچسب - کمیسیون عالی سوانح

شرکت راه آهن سوانح ریلی را مخفی می کند/بخش خصوصی مقصر است؟!

تین نیوز نشست تخصصی نقد نظام رسیدگی به سوانح ریلی در سومین روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، تجهیزات، صنایع و خدمات وابسته با سخنرانی محمود حشمتی؛ مدیرکل ایمنی سیر و حرکت و عضو کمیسیون سوانح ریلی راه آهن، سعید قصابان؛ کارشناس حمل و نقل ریلی؛  احسان سالاریان؛ عضو کمیته فنی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز دکتر کشت پرور؛ معاون فنی فولاد لجستیک برگزار شد به گزارش خبرنگار تین نیوز، در این [...]

بیشتر بخوانید