برچسب - مراسم افطاری

جای پدر صنعت ریلی در افطاری فرزندان خود خالی بود!

تین نیوز مراسم افطاری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، انجمن تولیدکنندگان واگن،  لکوموتیو، تجهیزات و خدمات ریلی و کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی راه آهن یکشنبه 19 فروردین ماه 1403 در حالی برگزار شد که به رغم دعوت از مدیرعامل و معاونان شرکت راه آهن، جای آنها در این مراسم خالی بود! مراسم افطاری بخش خصوصی صنعت ریلی که در سال های اخیر با محوریت کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی راه آهن و همراهی [...]

بیشتر بخوانید