برچسب - بهروری دارایی های ریلی

دو طرف یک مرز اگر تجار حرف نزنند حتما سربازها با هم حرف خواهند زد

سخنرانی سبحان نظری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در همایش اقتصاد دریامحور ایران در ارتباط با موضوعات ذیل. رتبه ایران در جهان از منظر دارایی‌های فیزیکی صنعت حمل‌ونقل ریلی بهره‌وری دارایی‌های فیزیکی صنعت حمل‌ونقل ریلی پرداختن به فرآوری کالاهای ترانزیتی علاوه‌بر ترابری لینک سخنرانی        

بیشتر بخوانید