انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

ایمنی ریلی

خانه » ایمنی ریلی

لکوموتیو ۱۲۰ میلیارد تومانی مپنا از ریل خارج و غیرقابل استفاده شد

به گزارش خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی...

ادامه مطلب
  • آذر ۱۵, ۱۳۹۹