گزارش های آماری

گزارش عملکرد حمل و نقل ریلی در 9 ماهه سال 1402 و 3 ماهه سوم سال 1402

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌ 9 ماهه سال 1402 با مدت مشابه 3 سال گذشته و همچنین سه ماهه سوم سال 1402 را با 3 فصل گذشته آن مقایسه می‌کند. امید [...]

بیشتر بخوانید

نقد ادعای رکوردشکنی جابه‌جایی مسافر ریلی در شش ماهه اول سال 1402

با توجه به ادعاهای مکرر مطرح شده از جانب شرکت راه­‌آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رکوردشکنی در برخی شاخص­های حمل­‌ونقل ریلی که عمدتاً با نظر کارشناسان متخصص این حوزه در تناقض بوده است، در این گزارش آخرین ادعای این سازمان (رکوردشکنی جابه­‌جایی مسافران ریلی) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است که می‌توانید این گزارش را از لینک زیر دانلود کنید. فایل گزارش        

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در شش ماهه اول سال 1402

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌ 6 ماهه نخست سال 1402 با مدت مشابه 3 سال گذشته و همچنین سه ماهه دوم سال 1402 را با 3 فصل گذشته مقایسه می‌کند. امید [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد حمل‌ونقل ریلی در سه ماهه اول سال 1402

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های سالیانه و 3 ماهه اول سال 1402 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. امید است با افزایش دقت و جامعیت تصمیمات مدیران بر مبنای آمار و اطلاعات به‌روز، [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های سالیانه و 3 ماهه چهارم سال 1401 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. امید است با افزایش دقت و جامعیت تصمیمات مدیران بر مبنای آمار و اطلاعات به‌روز، [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در نه ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های 9 ماهه اول و 3 ماهه سوم سال 1401 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. امید است با افزایش دقت و جامعیت تصمیمات مدیران بر مبنای آمار و [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در شش ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری می‌کند. امید است با [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سه ماهه اول سال 1401

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری می‌کند. امید است با [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته کوشید تا با تهیه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی تهیه و منتشر نماید. این گزارش‌های آماری ضمن فراهم نمودن ابزارهای تحلیلی برای شرکت‌های عضو انجمن، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاست‌گذاری کلان و بنگاه‌داری یاری [...]

بیشتر بخوانید

گزارش عملکرد حمل و نقل ریلی در سه ماهه سوم 1400 (فصل پریشانی)

گروه مطالعات سیاست‌گذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می‌کوشد با ارائه گزارش‌های آماری، تصویری شفاف از عملکرد گذشته صنعت و اثرات آن روی شاخص‌های مختلف حمل و نقل ریلی تهیه و منتشر نماید. گزارش پیش‌رو شاخص‌های مهم این صنعت را در بازه‌های 9 ماهه اول و 3 ماهه سوم سال 1400 با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. برای دانلود این گزارش کلیک کنید.

بیشتر بخوانید