اخبار کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات

ششمین جلسه کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات

جلسه کارگروه حقوقی انجمن در روز شنبه مورخ 3/12/98 در محل انجمن برگزار گردید. در این جلسه مطابق دستور جلسه مبنی بر بررسی اساسنامه پیشنهادی بحث و بررسی مفصل به حل آمد و اصلاحات پیشنهادی مطرح گردید. مقرر گردید ادامه بررسی مواد بعدی اساسنامه در جلسات بعدی کارگروه صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید

پنجمین جلسه کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات

جلسه کارگروه حقوقی انجمن در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 در محل انجمن برگزار گردید. در این جلسه برخی از مفاد اساسنامه جدید ابلاغی از سوی وزارت کار که مقرر است در آینده به تصویب مجمع فوق العاده انجمن برسد، بررسی شده و اصلاحات متعددی پیشنهاد گردید. همچنین با بررسی های صورت گرفته توسط اعضا مشخص شد این اساسنامه دارای اشکالات متعدد از نظر حقوقی می باشد که مقرر گردید اصلاحات لازم طی برگزاری جلسات آتی صورت گیرد.      

بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات

جلسه ي كارگروه حقوقي انجمن در روز چهارشنبه مورخ ٩٨/١١/١٦ در محل انجمن برگزار گرديد كه در اين جلسه موضوعات زير به بررسي رسيد: ١- پيگيري موضوع دستورالعمل راه آهن مبني بر خروج از سير ناوگان با عمر بالاي ٣٠ سال، در اين خصوص پس از مرور مصوبه قبلي كارگروه مقرر شد مراتب خلاف قانون بودن دستورالعمل مذكور به مديرعامل محترم راه آهن اعلام گردد و متعاقبا براي طرح شكايت در ديوان عدالت اقدام شود. البته آقای تقی زاده ابراز نمودند [...]

بیشتر بخوانید

سومین جلسه کارگروه حقوقی،بیمه ومالیات

سومین جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته در روز چهارشنبه مورخ 1 آبان ماه در محل دفتر انجمن به ریاست دکتر حیدری برگزار گردید. بحث اصلی مطرح شده در این جلسه: “بررسی ابعاد حقوقی مصوبه راه آهن در ارتباط با خروج از سیر واگن های مسافری با سن بالای 30 سال” مطابق قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی که در حال حاضر مبنای عملکرد شرکت ها در [...]

بیشتر بخوانید

جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی

جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در روز سه شنبه مورخ ۹ مهرماه در محل انجمن صنفی به ریاست جناب آقای دکتر حیدری و با حضور اعضای این کارگروه جناب آقایان اسفندیاری، محمودی، مظاهری، سعیدی  برگزار گردید. دو موضوع اصلی در این کارگروه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت: بررسی مسئولیت راه‌آهن در خصوص حفاظت از ناوگان درسیر و ناوگان متوقف شرکت های ریلی امکان اخذ حق [...]

بیشتر بخوانید