آخرین اخبار کارگروه فنی سیر و حرکت و ایمنی

جلسه‌ی کمیته فنی واگن‌های باری (بررسی فهرست بهاء تعمیرات ویژه سال 1400)

جلسه‌ی کمیته فنی واگن‌های باری انجمن با موضوع بررسی فهرست بهاء تعمیرات ویژه روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ درمحل شرکت توسعه حمل‌ و نقل ریلی پارسیان برگزار گردید. در این جلسه درابتدا موضوع افزایش حدودا 150% فهرست بهاء تعمیرات ویژه واگن‌های باری مجددا مطرح گردیده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش شدید اجاره بهاء دپوها و محورهای راه‌آهن و ورود شرکت‌های پیمانکار تعمیراتی در مزایده‌ی این اراضی با قیمت‌های بالا و تحمیل این هزینه‌ها به شرکت‌های مالک واگن [...]

بیشتر بخوانید