همایش های تخصصی

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی ریلی؛۱۱ آذر ۹۷

همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی، ۱۱ آذر ماه سالجاری برگزار می شود. به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای معرفی بسته های تشویقی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری،معرفی ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ریلی اقدام به برگزاری همایش «فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی ریلی؛۱۱ آذر ۹۷

پوستر همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی، ۱۱ آذر ماه سالجاری برگزار می شود. به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای معرفی بسته های تشویقی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری،معرفی ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ریلی اقدام به برگزاری همایش «فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی [...]

بیشتر بخوانید