انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

مستندات

خانه » مستندات

لایحه برنامه ششم توسعه

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
 • مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

دستورالعمل نحوه رسیدگی به سرقت محمولات و واگنها آذر 95

دانلود دستورالعمل نحوه رسیدگی به سرقت محمولات و واگنها...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

دستورالعمل نحوه رسیدگی به خسارات وارده به ناوگان شرکتهای ریلی

دانلود دستورالعمل نحوه رسیدگی به خسارات وارده به ناوگان...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 26 شهریور 94

دانلود قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

سند چشم انداز 20 ساله کشور

دانلود فایل سند چشم انداز 20 ساله کشور

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

دانلود ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

ظرفیت های قانونی حمل ونقل ریلی (1)

دانلود جزء (1) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دانلود فایل قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 1387

دانلود قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

مصوبه دولت اصلاح محیط کسب و کار

دانلود مصوبه دولت اصلاح محیط کسب و کار

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

لایحه مالیات بر ارزش افزوده 1

دانلود فایل لایحه مالیات بر ارزش افزوده 1

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

فهرست فعالیتهای قابل واگذاری راه آهن به بخش غیردولتی وسهم آنها از بخش غیردولتی

دانلود فایل

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به انضمام آئین نامه ها و دستورالعمل ها

دانلودقانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی...

ادامه مطلب
 • مرداد ۶, ۱۳۹۶