مشاوران انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی سمت حوزه‌های فعالیت
1 ابوالقاسم سعیدی مشاور امور مالیاتی
2 حمید صدیق‌پور مشاور امور مطبوعاتی