مزایای عضویت در انجمن

منافع “عضویت در انجمن صنفی شرکت­های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته”

منافع صنفی

صدایشان در راه آهن بهتر شنیده شود

صدایشان در کشور بهتر شنیده شود (در کمیسیونهای دولت و مجلس)

خواسته های آنها پیگیری شود

مکان تبلیغ در تریبون‌های انجمن مثل ندای حمل و نقلی، سایر رسانه های خبری و …

انتشار خروجی‌های کارگروه‌ها در رسانه‌ها

مشاوره اجرایی در سطح کلان (فراتر از یک شرکت) توسط انجمن به نیابت از شرکت‌های عضو

وصل‌شدن و ارتباط با سایر انجمن‌های حمل‌ونقل و علمی

امکان استفاده از خدمات داوری مرضی‌الطرفین توسط انجمن به عنوان نهاد مطلع به مقررات حرفه‌ای

 

منافع علمی

ارتقاء علمی مدیران و نیروهای دیگر آنها (آموزشهای انجمن و نهادهای دیگر)

تخصیص کارآموزهای دانشگاه فقط به اعضاء انجمن

تسهیل حضور در کنفرانس‌ها

تسهیل ارتباط با سایر کشورها

تسهیل حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی و نیز هماهنگی برای شرکت با شرایط مناسب

امکان تبادل تجربه با یکدیگر (عضویت در شبکه‌های مجازی تخصصی و کارگروه‌های مختلف فرابخشی)

ارتباط با دانشگاه‌ها و انجام پروژه‌های مشترک

امکان حضور در سفرهای مشترک کاری با دبیر یا هیات مدیره انجمن

معرفی برای برخی سفرهای داخلی و خارجی با مقامات راه آهن و وزارت راه و شهرسازی

امکان ارائه خدمات مشاوره به اعضای انجمن از طریق مشاورین یا دانشکده راه‌آهن

 

منافع مالی

امکان تبلیغ در برخی فضاها با هزینه کمتر

امکان برخورداری از برخی تخفیف ها در دوره های آموزشی و …

امکان بهره برداری از تسهیلات بانکی و گمرکی

 

منافع دوستی و همبستگی

حضور در گردهمایی سالیانه حرفه‌ای

حضور در سفرهای توریستی به همراه خانواده