فرم ثبت مشخصات شرکت های عضو

شرکت های عضو انجمن می توانند مشخصات خود را به منظور ثبت در وب سایت و درج در نشریات انجمن در این فرم وارد نمایند.
  • تلفن را همراه با کد شهر و بدون هیچ خط تیره یا فاصله ای وارد نمایید (مثال: 02122222222)
  • نمابر را همراه با کد شهر و بدون هیچ خط تیره یا فاصله ای وارد نمایید (مثال: 02122222222)
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
    انواع فایل های مجاز: jpg, png, jpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .