دومين جلسه ي كميته ي باري انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته

بازگشت به نوشته‌ها

دومين جلسه ي كميته ي باري انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته

موضوع تصميم گيري در خصوص نحوه تأمين قطعات تعميرات جاري روز دوشنبه ٩٨/٩/١٨ با حضور نمايندگان شركت هاي حمل و نقل ريلي باري در محل ساختمان شماره ٣ اتاق بازرگاني تهران برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی، اين جلسه، پيرو جلسه ي قبلي اين كميته

و تصويب تمام اعضا مبني بر تامين قطعات تعميرات جاري توسط مالكين، تشكيل شد

و پس از بحث و بررسي و ارائه نقطه نظرات كارشناسان حاضر در جلسه،

مقرر گرديد موضوعات زير به عنوان جمع بندي جلسه توسط نمايندگان انجمن به راه آهن اعلام شود:

١- قطعات مربوط به تعميرات جاري توسط مالكين واگن تأمين گردد

و هزينه ي مربوط به تأمين قطعات از هزينه اي كه راه آهن بابت تعميرات جاري به حساب شركت ها منظور مي نمايد (٢٦ريال)، كسر گردد.

٢- اين قطعات از تامين كنندگان مورد تاييد راه آهن تهيه شود و

به همين دليل راه آهن مي بايست برروي كنترل كيفيت قطعات نظارت داشته باشد

تا در آينده مشكلي بابت كيفيت قطعات متوجه مالكين نباشد.

٣- اداره كل واگن ها ميبايست به طور دقيق و شفاف سهم هر شركت از تامين قطعات را

با توجه به ميانگين آمار ساليان گذشته و ويژگي هاي واگن ها محاسبه كرده و به آن شركت اعلام نمايد.

٤- توزيع قطعات ميان نواحي مختلف توسط راه آهن به موقع صورت پذيرد

و مشكلي بابت نرسيدن به موقع قطعات بوجود نيايد و

مسئوليت توزيع به موقع و صحيح قطعات متوجه راه آهن خواهد بود.

٥- راه آهن ميبايست به اجراي صحيح فرآيند تعميرات جاري متعهد شود

و مسئوليت توقف ناوگان به دلايلي مانند عدم بهره برداري مناسب و

در پي آن صدماتي مانند قاب سوخته، زدگي و خوردگي چرخ و محور

بر عهده ي راه آهن خواهد بود و بايد به موقع نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد.

٦- داغي قطعات ميبايست در اختيار شركت هاي خريدار قطعه قرار گيرد.

٧- اگر فرآيند اجراي تعميرات جاري توسط راه آهن ادامه مي يابد، ميبايست قراردادي در اين خصوص ميان راه آهن و شركت هاي مالك انعقاد گردد و راه آهن مسئوليت اجراي صحيح اين فرآيند را بصورت مكتوب برعهده گيرد.

ضمنا با توجه به جلسه ي اخير نمايندگان انجمن با اداره كل واگن ها مقرر گرديد، كليه شركت ها طي نامه اي مخالفت خود را با دريافت حق پاركينگ ناوگان تعميراتي به راه آهن منعكس نموده و رونوشت آن را به انجمن ارسال نمايند.

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها