انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

اعضا کارگروه حمل و نقل ترکیبی

خانه » اعضا کارگروه حمل و نقل ترکیبی

سمت

شرکت

رییس: عباداله فروزش راه آهن حمل ونقل
دبیر: مجید امینی نماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا

اعضاء

شرکت
صالحی کانشیپ
غضنفری کارشناس
احسان افضلی گهر ترابر سیرجان
افشین آرین کالا خدمات پاسارگاد
امیررضا طاهریان سمند ریل
صباغی ترابری پرس
المیرا عباسی نماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا
خیراله سلیمیان بهتاش سپاهان
داوود حسین زاده سایپا لجستیک
سبحان نظری ترکیب حمل ونقل
حمید صدیق پور انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی
سیاوشی پارسیان ریل شرق
فرهنگ طلوعی ریل پرداز سیر
سید مجتبی ناصریان ناو ریل پارس
سید منصور محمودی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی
عیاری کشتیرانی ترنج دریا
قاسم غیوز زحمتکش ترکیبی کشتیرانی
خشایار تیموری پور سامیار تجارت دریا
محمد زارعی بیکران قشم
محمد علیرضایی پرسی ایران گاز
محمد عیقرلو فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
محمد میرجلیلی راهبران مشتاق یزد
مرتضی رجبی احیاء ریل ایرانیان
مهرداد نجاتی محرمی پرتو انرژی بارفرابر خلیج فارس
سجاد اسلامی ترکیب حمل و نقل
اسماعیلی پاسیلو
امامی ناو ریل پارس
مهدی صفری مقدم نماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا
سیدعلیرضا حسینی طباطبایی توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حمیدرضا احدی هیات علمی دانشگاه و کارشناس