اعضای کارگروه لکوموتیو

کارگروه تخصصی لکوموتیو

سمت ایمیل
رئیس: مجتبی لطفی lotfi@alborzniroo.ir
دبیر: مسعود استادعظیم ostadazim1343@gmail.com
اعضاء کارگروه ایمیل
تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو lotfi@alborzniroo.ir
ناوگان ریل الوند نیرو info@alvandniroo.ir
راهوار نیرو آریا ostadazim1343@gmail.com
راه آهن کشش info@rak.co.ir
گهر ترابر سیرجان info@gttmco.ir
 نیروی کشش ریلی پرس  info@rail-transport.ir
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا   info@mapnamrm.com