اخبار کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات

سومین جلسه کارگروه حقوقی،بیمه ومالیات

سومین جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابستهدر روز چهارشنبه مورخ 1 آبان ماه در محل دفتر انجمن به ریاست دکتر حیدری برگزار گردید.بحث اصلی مطرح شده در این جلسه:“بررسی ابعاد حقوقی مصوبه راه آهن در ارتباط با خروج از سیر واگن های مسافری با سن بالای 30 سال”مطابق قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلیکه در حال حاضر مبنای عملکرد شرکت ها در [...]

بیشتر بخوانید

جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی

جلسه کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در روز سه شنبه مورخ ۹ مهرماه در محل انجمن صنفی به ریاست جناب آقای دکتر حیدری و با حضور اعضای این کارگروه جناب آقایان اسفندیاری، محمودی، مظاهری، سعیدی  برگزار گردید. دو موضوع اصلی در این کارگروه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:بررسی مسئولیت راه‌آهن در خصوص حفاظت از ناوگان درسیر و ناوگان متوقف شرکت های ریلی امکان اخذ حق [...]

بیشتر بخوانید