آخرین اخبار کارگروه واگنهای لبه کوتاه

برگزاری جلسه درخصوص موضوع تخفیف حق‌دسترسی نرخ یک ریال برای واگن‌های لبه‌کوتاه نو

جلسه‌ی بررسی مسائل موجود در راستای سرمایه‌گذاری واگن‌های لبه‌کوتاه روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 ساعت 10:00 ، با حضور نمایندگان برخی از شرکت‌های باری عضو کارگروه لبه‌کوتاه در محل انجمن برگزار گردید. گزیده موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می‌باشد: – با علم به اینکه میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت خرید واگن‌های لبه‌کوتاه حدودا 25% بیشتر از واگن‌های لبه‌بلند برای مقیاس مشابه می‌باشد، میزان تخفیفات قابل اعمال از محل تخفیف حق‌دسترسی نرخ یک ریال برای واگن‌های لبه‌کوتاه بسیار کمتر [...]

بیشتر بخوانید