نشریه انجمن

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 32 دی 1396

سرمقاله :”دولت ها اعتماد کنند، تشکل های صنفی حلقه مهمی در زنجیره توسعه اقتصادی اند” توسعه حمل و نقل ریلی، جانی تازه در اقتصاد کشور تقویت تشکل های صنفی منافع ملی و بخشی را بدنبال دارد بی رغبتی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ادغام، گزینه ای کارآمد اما نیازمند مطالعه بیشتر چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید خصوصی سازی گره گشای معضلات بنیادین صنعت ریلی حمایت از خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی؛ راهکار زیاد است موانع سرمایه گذاری در بخش ناوگان ناموزونی توسعه [...]

بیشتر بخوانید

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 31 آبان 1396

سرمقاله با ساختار جدید راه آهن، بخش خصوصی از گردونه توسعه حمل و نقل ریلی خارج می شود لازمه حضور بخش خصوصی در لایه های تصمیم گیری دولت توسعه حمل و نقل ریلی از نگاه مجلس توسعه اقتصادی در گروه گسترش صنعت ریلی چگونگی کسب فرصت ها در بهبود اقتصاد حمل و نقل ریلی ضرورت تجدید ساختار بنگاه های خصوصی حمل و نقل ریلی بنگاه راه آهن و بخش خصوصی مقابل هم هستند نه در کنار هم بنگاه داری بهتر، با ادغام شرکت های ریلی تحقق می [...]

بیشتر بخوانید

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 30 شهریور 1396

سرمقاله تغییر قاعده بازی در جابجایی مسافری هزینه های یک انتخاب متنی پر هاشینه از دوئل مدیران دولتی و خصوصی راه آهن حق دسترسی را از بودجه خود تأمین کند پیش بینی جابه جایی یک میلیون نفر تا پایان سال حذف حق دسترسی امکان پذیر است جایگاه حمل و نقل ریلی و جاده ای یک بام و دو هوا در انتقال بار ترافیکی از جاده به ریل تحقق خصوصی سازی ریلی با تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی سرعت فرسایش ناوگان ریلی با تداوم تغییر دستورالعمل ها قطار گردشگری و [...]

بیشتر بخوانید