نشریه انجمن

دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 34 اردیبهشت 1397

   سرمقاله :”مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، معیار حکمرانی خوب در حمل و نقل ریلی کشور است” افق های روشنی در تأمین سرمایه ناوگان ریلی به چشم می خورد توسعه ناوگان باری، مهمترین موضوع برنامه ششم دولت به اشتراک گذاری منافع حاصل از کسب و کار، زمینه ساز توسعه بخش ریلی دلایل سهم اندک بهره وری، در حمل و نقل ریلی افزایش بهره وری، عامل مهم توسعه حمل و نقل ریلی استقلال بخش خصوصی در مدیریت سامانه فروش زمینه ساز تحولی بنیادی است بستر لازم برای حضور موفق [...]

بیشتر بخوانید

دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 33 اسفند 1396

سرمقاله :”رشد 96 هم دو رقمی شد. پیام روشن، حمایت همه جانبه از بخش غیر دولتی” نیازمند نقشه راه ده ساله هستیم نابرابری توسعه حمل و نقل ریلی با اهداف توسعه فرصت ها در افزایش سهم ریلی در بندر شهید رجایی شهرهای لجستیکی، کامل ترین نوع هاب های لجستیکی ایجاد مراکز لجستیکی، از حلقه های مفقوده توسعه لجستیک بررسی معافیت واحدهای حمل و نقل ریلی توسعه صنعت ریلی در سایه حذف مالیات بر ارزش افزوده کاهش حجم سیر و حرکت با یکپارچگی شرکت های ریلی شرکت های کوچک [...]

بیشتر بخوانید

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 32 دی 1396

سرمقاله :”دولت ها اعتماد کنند، تشکل های صنفی حلقه مهمی در زنجیره توسعه اقتصادی اند” توسعه حمل و نقل ریلی، جانی تازه در اقتصاد کشور تقویت تشکل های صنفی منافع ملی و بخشی را بدنبال دارد بی رغبتی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ادغام، گزینه ای کارآمد اما نیازمند مطالعه بیشتر چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید خصوصی سازی گره گشای معضلات بنیادین صنعت ریلی حمایت از خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی؛ راهکار زیاد است موانع سرمایه گذاری در بخش ناوگان ناموزونی توسعه [...]

بیشتر بخوانید

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 31 آبان 1396

سرمقاله با ساختار جدید راه آهن، بخش خصوصی از گردونه توسعه حمل و نقل ریلی خارج می شود لازمه حضور بخش خصوصی در لایه های تصمیم گیری دولت توسعه حمل و نقل ریلی از نگاه مجلس توسعه اقتصادی در گروه گسترش صنعت ریلی چگونگی کسب فرصت ها در بهبود اقتصاد حمل و نقل ریلی ضرورت تجدید ساختار بنگاه های خصوصی حمل و نقل ریلی بنگاه راه آهن و بخش خصوصی مقابل هم هستند نه در کنار هم بنگاه داری بهتر، با ادغام شرکت های ریلی تحقق می [...]

بیشتر بخوانید

دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 30 شهریور 1396

سرمقاله تغییر قاعده بازی در جابجایی مسافری هزینه های یک انتخاب متنی پر هاشینه از دوئل مدیران دولتی و خصوصی راه آهن حق دسترسی را از بودجه خود تأمین کند پیش بینی جابه جایی یک میلیون نفر تا پایان سال حذف حق دسترسی امکان پذیر است جایگاه حمل و نقل ریلی و جاده ای یک بام و دو هوا در انتقال بار ترافیکی از جاده به ریل تحقق خصوصی سازی ریلی با تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی سرعت فرسایش ناوگان ریلی با تداوم تغییر دستورالعمل ها قطار گردشگری و [...]

بیشتر بخوانید