برچسب - حمل بار و مسافر ریلی

جلسه دبیر انجمن با شرکت مشاور تهیه کننده اساسنامه رگولاتوری حمل و نقل

جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 99/9/2 با حضور دبیر انجمن، مشاور و کارشناسان انجمن با موضوع تهیه اساسنامه رگولاتوری بخش حمل و نقل برگزار شد. در این جلسه شرکت مشاور در خصوص فلسفه رگولاتوری بخش حمل و نقل در کشورهای مختلف، ساختارها، حوزه اختیارات، اعضای انتصابی و نحوه عملکرد این نهاد مطالبی را تشریح کرد. اهم نکات ارائه شده در جلسه: 1) در بسیاری از کشورها در آغاز وظایف رگولاتور و نهاد آن به وجود آمده است سپس خصوصی سازی انجام [...]

بیشتر بخوانید