برچسب - توسعه ناوگان

۲۲۳ میلیارد تومان ارزش هشتمین مرحله بهره برداری از ناوگان ریلی

به گزارش خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی به نقل از صنعت حمل و نقل آنلاین مراسم هشتمین مرحله بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال جهش تولید (ورود ۷۰ دستگاه ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی) وافتتاح اولین لکوموتیو در شرکت واگن پارس با بهره برداری از خط تولید لکوموتیو با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا برگزار شد. در مرحله هشتم بهره برداری از تولیدات ناوگان ریلی، ۷۰ دستگاه ناوگان ریلی تولید [...]

بیشتر بخوانید