برچسب - تعرفه بهره برداری

درخواست لغو افزایش‌ بی‌ سابقه تعرفه بهره‌ برداری از شبکه ریلی

تین نیوز انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرد: راه آهن در بخش باری در سال جاری، تعرفه بهره برداری از شبکه را که بین 70 تا 80 درصد از کل کرایه حمل بار را تشکیل می دهد، برای همه مسیرهای حمل در دو نوبت و برای برخی مسیرهای عمده در سه نوبت افزایش داده است. به گزارش تین نیوز، به دنبال این افزایش بی سابقه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و [...]

بیشتر بخوانید