کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی “آخرین روندها و دستاوردهای حوزه نگهداری و تعمیرات با رویکرد RCM ریلی”

برای دانلود فایلهای کارگاه آموزشی “آخرین روندها و دستاوردهای حوزه نگهداری و تعمیرات با رویکرد RCM ریلی” کلیک کنید: 1- آخرین روندها و دستاوردهای حوزه نگهداری و تعمیرات با رویکرد RCM ریلی 2- مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی نگهداری و تعمیرات در صنایع انجمن صنفی ریلی ایران

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی “آشنایی با مبانی و آخرین دستاودهای حوزه مدیریت کیفیت”

برای دانلود فایلهای کارگاه آموزشی “آشنایی با مبانی و آخرین دستاودهای حوزه مدیریت کیفیت” کلیک کنید: 1- آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت ایران 2- ابعاد کیفیت

بیشتر بخوانید