مقالات

بررسی حق دسترسی به شبکه زیرساخت در سوئد

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته منتشر کرد: بررسی حق دسترسی به شبکه زیرساخت در سوئد: « هزینه های نهایی بسیار پایین است. » برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. لینک کوتاه:http://rtcguild.ir/rail-way-2050

بیشتر بخوانید

قیمت گذاری کربن: ابزاری در جهت توسعه ی حمل و نقل ریلی

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته منتشر کرد: قیمت گذاری کربن: ابزاری در جهت توسعه ی حمل و نقل ریلی پیشگفتار در سال 2015، ایران در کنار 196 کشور دیگر جهان، با شرکت در معاهده‌ی پاریس، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد. تعهد ایران که از سال 2020 شروع خواهد شد؛ مبتنی بر کاهش 12 درصدی انتشار نسبت به سناریوی پایه تا سال 2030 است (4 درصد به صورت نامشروط و 8 درصد مشروط به کمک‌های [...]

بیشتر بخوانید

تحلیل روند تغییرات کرایه حمل ریلی و جاده ای

تحلیل روند تغییرات کرایه حمل ریلی و جاده ای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته منتشر کرد: مقدمه: تعرفه حمل همواره یکی از چالش های جدی است که ذینفعان بازار حمل و نقل با آن دست به گریبان می باشند. جدا از سیاست های حمایتی که ممکن است دولت ها نسبت به یک شیوه حمل ونقل داشته باشند اما رقابت بر سر تعیین تعرفه حمل بین مدهای مختلف حمل و نقل همواره وجود داشته است.  در گزارش [...]

بیشتر بخوانید