مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد

برخی خبرها از کاهش تنش سیاسی میان ایران و امارات از یک سو و همچنین ترکیه و امارات از سوی دیگر پس از یک دهه تنش در روابط این دو کشور حکایت دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از مهر، این تنش زدایی سبب شده تا تجارت میان امارات و ترکیه برای ارسال کالاهای اماراتی … ادامه خواندن مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد